Anmeldelse af dødsfald på TF Bank Lånesikring

Sådan virker dødsfaldsdækningen på TF Lånesikring

Hvis forsikrede dør på grund af pludselig og uforudset ulykkestilfælde, eller sygdom, betales restgælden i henhold til låneaftalen på dødstidspunktet, direkte til TF Bank AB, maksimalt DKK 150.000,- dog ikke morarenter, rykkergebyrer eller andre omkostninger på grund af tidligere manglende betaling.
Du kan læse mere i forsikringsbetingelserne - følg linket i toppen af siden.

Ved dødsfald skal MMA modtage følgende oplysninger

  • Kopi af dødsattest.
  • Boet eller dets repræsentanter skal endvidere give forsikringsselskabet de dokumenter og andre oplysninger, som det med rimelighed kan anmode om og som kan have betydning for at kunne tage stilling til retten til betaling.

Kontakt

Boet eller dets repræsentanter kan sende en mail til: tfbank@mmc.com, hvor ovennævnte bilag og oplysninger om boet / boets repræsentanter vedlægges.